2018 aastal teostasime Põllumajanduse ja Registrite Informatsiooni  Amet (PRIA) Leader-meetme raames antava projektitoetuse( MAK 2014-2020 meede 19.2,19.3) kaasabi projekti "Järkamissaeliini SW-500 soetamine". Projekti maksumus ilma käibemaksuta on 25 356  eurot, millest 60% rahastab PRIA Leader-meetmest saadav projektitoetus.

Projekti käigus soetati järkamissaeliin SW-500, mis koosnes saagimisüksusest, rulltransportööridest(üks tavaline, teine vedav, pöörlemiskiirus muudetav, lõpus saematerjali mahatõuge operaatori poole) ja pneumaatilistest mõõdupiirajatest.


Projekti eesmärk on ettevõtte arendamine ( suurendades toodete nomenklatuuri, ja finantskäivet),mitmekesistada tootmisseadmete parki ning ettevõtluskeskkonnas konkurentsis püsimine. Projekti tulemusel ootame tootmiskulude vähenemist, konkurentsivõime suurenemist ja müügitulu suurenemist.