2022 aastal teostasime projekti "Lintsaeraam Wravor WRC -1050 soetamine", kogumaksumusega 111 430,20 eur. Projekti rahastamist toetab   Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng ˮ alameetme 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ raames antav toetus. , kogusummas 41 076,72 eur. Projekti tulemusel soetatakse lintsaeraam Wravor WRC-1050( koos palgiestakaadi ja väljaveokonveieriga) ja luuakse 3 uut töökohta. Projekti eesmärk on ettevõtte Moe Saetööstus OÜ majandustegevuse mitmekesistamine mittepõllumajanduslikul suunal, mille tulemusel hakkab ettevõte tootma massiivpuidust mööblit ja mööblikomponente.


2018 aastal teostasime Põllumajanduse ja Registrite Informatsiooni  Amet (PRIA) Leader-meetme raames antava projektitoetuse( MAK 2014-2020 meede 19.2,19.3) kaasabi projekti "Järkamissaeliini SW-500 soetamine". Projekti maksumus ilma käibemaksuta on 25 356  eurot, millest 60% rahastab PRIA Leader-meetmest saadav projektitoetus.

Projekti käigus soetati järkamissaeliin SW-500, mis koosnes saagimisüksusest, rulltransportööridest(üks tavaline, teine vedav, pöörlemiskiirus muudetav, lõpus saematerjali mahatõuge operaatori poole) ja pneumaatilistest mõõdupiirajatest.


Projekti eesmärk on ettevõtte arendamine ( suurendades toodete nomenklatuuri, ja finantskäivet),mitmekesistada tootmisseadmete parki ning ettevõtluskeskkonnas konkurentsis püsimine. Projekti tulemusel ootame tootmiskulude vähenemist, konkurentsivõime suurenemist ja müügitulu suurenemist.